Március - 2021
H K S C P S V
01 02 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Következő események:

Urban Sprawl in Europe 18 November 2011 Invitation Program

Régebbi események:

Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? Meghívó tudományos tanácskozásra 2010 október 29.

Fókuszban az együttműködés - A civil szektor szerepe a vállalatok zöldítésében 2010. nov. 4.

 

HU0056 Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció projekt

 A projekt célja

A projekt Norvégia pénzügyi támogatásával jött létre, amelyet a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül nyújtott.

A projekt célja egy olyan hatékony és méltányos gazdaság-, társadalom- és településpolitika megalapozása, amely úgy szolgálja az életmód tartós javítását, hogy maximálisan figyelembe veszi az ökológiai fenntarthatóság feltételeit. A fejlesztési irány középpontjában a fogyasztás áll, amely egyrészt elsődleges színtere - az ipari szennyezések arányának csökkenésével - a környezetre kifejtett emberi tevékenységeknek, másrészt központi eleme a termelési folyamatoknak megágyazó társadalomszervezési technikáknak.

A "fenntartható fogyasztás és termelés" témakörében eddig nem született átfogó kutatás hazánkban. Célunk egy olyan, több tudományterület együttműködésében megvalósuló (interdiszciplináris) program megvalósítása, amely erős elméleti alapokra építve empirikusan vizsgálja a fogyasztás és termelés hatótényezőit és beavatkozási lehetőségeit, majd a végfogyasztás környezeti hatásmechanizmusait feltárva, az adott szakmapolitikai keretekben - a hazai és nemzetközi gyakorlatra építve - konkrét javaslatokat fogalmaz meg. A projekt öt pillére: (i) a fogyasztói szokásokat meghatározó tényezők, (ii) a termelési és elosztási rendszereket működési mechanizmusai, (iii) a termelés fenntarthatóvá tétele, (iv) a fogyasztói tudat kialakítása, és (v) a szakpolitikai javaslatok. A felsorolt területeket - természetüktől függően - eltérő módszertani eszközökkel tárja fel: a szakirodalmi, elméleti kutatásoktól és az empirikus vizsgálatoktól kezdve, a modellkísérletek és képzési programok kialakításán át, egészen a modellalkotásig és ajánlások megfogalmazásáig.

A széles kutatói bázisra épülő program egyfelől empirikusan vizsgálja a fogyasztási szokásokat, azok kulturális beágyazottságát és érték-hátterét, elsősorban statisztikai adatokra és reprezentatív kérdőíves felmérésekre támaszkodva. Másfelől létező helyi (lokális) modellkísérletek és megvalósult intézkedéscsomagok tapasztalati feldolgozásán (esettanulmányok, felmérések, résztvevő megfigyelés) keresztül elemzi az ökológiai fenntarthatóságot szolgáló technológiák és társadalomszervezési technikák alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. Harmadrészt áttekinti és javaslatokat fogalmaz meg a hazai és európai közpolitikákat, ezen belül a fenntartható fogyasztásra és termékpolitikákra vonatkozó nemzetközi programokat, továbbá helyi szintű fenntarthatósági eljárásokat, technikákat, képzéseket, kommunikációt és politikákat illetően. A kutatás társadalomtudományi, azaz nem a technikai megvalósítás műszaki problémáival foglalkozik, hanem a fenntarthatósági politikák, eljárások társadalmi (politikai, gazdasági, jogi, illetve attitűdbeli) feltételeit vizsgálja. A projekt tudománykommunikációs programnak is tekinthető, amennyiben kiemelt figyelmet fordít a felhalmozott tudásanyag kommunikációs terének kialakítására, az érdekeltek érdemi bevonására.

 

Közreműködő intézmények

Projektgazda: Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék

Levelezési cím:    1093 Budapest Fővám tér 8.
Telefon:     482-5120
Fax:          482-5055
Internet:      http:// korny.uni-corvinus.hu

Projektben betöltött feladatok:

 • A fogyasztás, az életminőség és a környezetminőség összefüggései
 • A hazai vállalkozások tevékenységének fenntarthatóvá tétele
 • Környezettudatosság növelése az oktatásban - tanulmány és felmérés
 • A fogyasztói magatartásminták hatása a környezeti mutatókra
 • A fenntartható fogyasztás a környezetpolitikában és gazdaságpolitikában - környezetpolitikai javaslatok
 • Projektkommunikáció és mediáció (részben)

Budapesti Corvinus Egyetem Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszéke

Levelezési cím:    1093 Budapest Fővám tér 8.   
Telefon:    482-54-10
Fax:         482-52-36
Internet:    http://marketing.uni-corvinus.hu

Projektben betöltött feladat:

 • A fogyasztói magatartásminták változása Magyarországon és Európában

MTA- ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport

Levelezési cím:     1066 Budapest, Izabella u. 46.
Telefon:       461-2693
Internet:       http://www.ppk.elte.hu

Projektben betöltött feladatok:

 • A környezeti és közösségi felelősségtudat a fogyasztás tükrében
 • Fenntartható fogyasztás közpolitikai megalapozása

ELTE Társadalomtudományi Kar. Város- és Regionális Kutatások Központja

Levelezési cím:    1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.
Telefon:     209-05-55

Projektben betöltött feladatok:

 • Közömbösek és elkötelezettek
 • Városrehabilitáció történelmi környezetben
 • A technika fejlődése és a fenntarthatóság fogalma a társadalomelméletben
 • Környezeti nevelés hatása az életmódra

MTA Szociolgóiai Kutatóintézet

Levelezési cím:    1014 Bp Úri utca 49
Telefon:    224-67-42
Fax:         224-67-41
Internet:     www.socio.mta.hu

Projektben betöltött feladatok:

 • A modern fogyasztási modelleket meghatározó társadalmi mechanizmusok és érdekviszonyok
 • A fenntartható fogyasztás társadalmi és térbeli modellje

Tudatos Vásárlók Egyesülete

Levelezési cím:    1027 Budapest Bem rkp. 30 II./19   
Telefon:    225-8136   
Fax:         225-8136   
Internet:     www.tudatosvasarlo.hu   

Projektben betöltött tevékenységek:

 • Fogyasztási, elosztási rendszerek, infrastruktúrák fenntarthatóságának vizsgálata
 • Projektkommunikáció és mediáció (részben)

Védegylet

Levelezési cím:    1051 Bp Nádor utca 32
Telefon:    269-42-51
Fax:         269-12-43
E-mail:     iroda@vedegylet.hu
Internet:    www.vedegylet.hu

Projektben betöltött tevékenység:

 • "Helyi termékek" és a fenntartható fogyasztás; Rendezvénysorozat a Mezőcsáti Kistérségben
 • Döntéshozatal és társadalmi részvétel a környezeti jogban

Norwegian University of Science and Technology, Ipari Gazdaságtan és Műszaki Menedzsment Tanszék

Levelezési cím:    NTNU, N- 7491 Trondheim
Telefon:    +47 73 59 35 09
Fax:         +47 73 59 31 07
Internet:     http://www.iot.ntnu.no

Projektben betöltött feladatok:

 • Környezeti menedzsment és globális értékláncok
 • Környezeti termékdeklarációk és termékfejlesztések a KKV-knál

 

A projekt felépítése

Szakmai pillérek, alprojektek és témavezetők

I. A fogyasztói szokásokat meghatározó és befolyásoló tényezők

1.1. (1.) Közömbösek és elkötelezettek (részvétel a környezeti konfliktusokban)
Lányi András (ELTE)
1.2. (2.) A fogyasztás, a gazdasági növekedés és az életminőség összefüggéseinek vizsgálata
Kerekes Sándor (BCE)
1.3. (3.) A modern fogyasztási modelleket meghatározó
társadalmi mechanizmusok és érdekviszonyok
Szirmai Viktória (MTA SZKI)
1.4. (4.) Városrehabilitáció történelmi környezetben
Csanádi Gábor (ELTE)
1.5. (5.) A fogyasztói magatartásminták változása Magyarországon és Európában
Hofmeister-Tóth Ágnes (BCE)
1.6. (6.) A fenntartható fogyasztás társadalmi és térbeli modellje
Szirmai Viktória (MTA SZKI)
1.7. (7.) A fogyasztói magatartásminták hatása a környezeti mutatókra
Csutora Mária (BCE)

II. A termelést, elosztást befolyásoló tényezők

2.1. (8.) A technika fejlődése és a fenntarthatóság fogalma a társadalomelméletben
Lányi András (ELTE)
2.2. (9.) A fogyasztási elosztási rendszerek, infrastruktúrák fenntarthatóságának vizsgálata
Gulyás Emese (TVE)
2.3. (10.) Környezeti menedzsment és globális értéklánc
Annik Magerholm Fet (NUST)

III. A termelés, az elosztás fejlesztése, modellkísérletek

3.1. (11.) A hazai vállalkozások tevékenységének fenntarthatóvá tétele
Zilahy Gyula (BCE)
3.2. (12.) Ártéri tájgazdálkodási mintaterület kialakítása a Bodrogközben
Molnár Géza (Bokartisz-BCE)
3.3. (13.) "Helyi termékek" és a fenntartható fogyasztás, rendezvénysorozat a Mezőcsáti kistérségben
Pataki György - Bodorkós Barbara (VE)
3.4. (14.) Környezeti termékdeklarációk és termékfejlesztések a KKV-knál
Annik Magerholm Fet (NUST)
3.5. (15.) Innováció a fenntartható termelésért
Csíkos Péter (ELTE-BCE)

IV. A fogyasztói tudatosság fejlesztése: oktatás és kommunikáció

4.1. (16.) A környezeti és közösségi felelősségtudat kultúrájának felmérése
Székely Mózes (ELTE)
4.2. (17.) A környezeti nevelés hatása az életmódra
Csizmady Adrienne (ELTE)
4.3. (18.) Környezettudatosság növelése az oktatásban - tanulmány és felmérés
Marjainé Szerényi Zsuzsanna (BCE)
4.4. (19.) Kommunikációs és képzési program tervezése, fenntartható fogyasztás, termelés elterjesztése
Czippán Katalin (ELTE-BCE)

V. Szakmapolitikai és szakpolitikai háttér

5.1. (20.) Döntéshozatal és társadalmi részvétel a környezeti jogban
Pataki György - Bihari László (VE)
5.2. (21.) Fenntartható fogyasztás közpolitikai megalapozása
Székely Mózes (ELTE)
5.3. (22.) A fenntartható fogyasztás a környezetpolitikában és
a gazdaságpolitikában - környezetpolitikai javaslatok
Kerekes Sándor (BCE)

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.